CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[05/06/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LÚA MÌ

Tin tức thị trường:

  • Bản cập nhật CoT hàng tuần của CFTC có các nhà giao dịch lúa mì CBT bán ròng hợp đồng 126.998 vào ngày 30/5. Đó là một hợp đồng bán ròng mạnh hơn 8.210 trong tuần.
  • Các quỹ đã được hiển thị khi đóng các vị thế mua lúa mì KC trong suốt cả tuần, khiến nhóm này ở mức 9.628 hợp đồng mua ròng.
  • Báo cáo doanh số xuất khẩu lúa mì hàng tuần đã hủy bỏ vụ mùa cũ là 210.000 tấn. Đó là mức thấp MY dẫn đầu bởi 8,2 nghìn tấn được bán cho Thái Lan và 41 nghìn tấn bị hủy cho mỗi Mexico và Ecuador.

Phân tích kỹ thuật:

  • Tuy trong ngắn hạn giá lúa mì chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố nên đã có đà tăng lại nhưng nhìn chung về xu hướng dài hạn của mặt hàng lúa mì vẫn đang trong xu hướng giảm.
  • Hiện giá lúa mì đang gặp một số vùng cản mạnh mẽ dự kiến nếu thoát ra thì khả năng tăng thêm hoặc sẽ đảo chiều ở điểm hiện tại.
  • Chỉ báo RSI cũng cho ta thấy giá lúa mì cũng sắp đến vùng để bán lại.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng lúa mì tháng 7 (Mã sản phẩm: ZWAN23)

Entry: 630

STP: 643

TP: 600