CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[06/06/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Báo cáo của WASDE ước tính hiệu quả của ngô vụ cũ nằm trong khoảng từ mức giảm 25 mbu đến mức tăng 133 mbu.
  • Dự trữ cây trồng cũ trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ duy trì trong khoảng 3 triệu tấn so với ước tính 297,4 triệu tấn từ tháng 5.
  • Báo cáo Thanh tra Xuất khẩu hàng tuần cho thấy 1,181 triệu tấn ngô đã được vận chuyển trong tuần kết thúc vào ngày 1/6.

Phân tích kỹ thuật:

  • Không riêng giá ngô, giá các mặt hàng trong ngắn hạn đang có xu hướng tăng mạnh mẽ trở lại.
  • Về một số chỉ báo cho ta thấy mặt hàng ngô hiện đã phá vỡ qua hầu hết các đường kháng cự động MA cùng với các mô hình tam giác tăng dần cũng chỉ ra xu hướng tăng của mặt hàng này vẫn tiếp tục.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 7 (Mã sản phẩm: ZCEN23)

  • Entry: 604
  • STP: 597
  • TP: 619