CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[14/08/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Báo cáo năng suất từ ​​tháng 8 Các báo cáo của USDA đã làm giảm năng suất ngô vụ tươi 2,4 giạ/mẫu Anh xuống 175,1. Vì không có diện tích mới nên nó cũng đặt sản lượng tiềm năng là 15,11 B giạ. Trên toàn thế giới, vụ mùa cũ khiến sản lượng của Brazil đạt 135 triệu tấn, tăng +2 triệu tấn.
  • Trên toàn thế giới, vụ mùa cũ khiến sản lượng của Brazil đạt 135 triệu tấn, tăng +2 triệu tấn. CONAB của Brazil đã nâng dự báo sản lượng ngô của họ thêm 2,2 lên 130 triệu tấn nhờ năng suất vụ thứ hai tốt hơn.
  • Đối với nhu cầu cây trồng mới, USDA cắt giảm thức ăn chăn nuôi và lượng còn lại xuống 25, FSI xuống 20 và xuất khẩu xuống 50. Điều đó đã thắt chặt lượng dự trữ thêm 60 mbu xuống còn 2,202 tỷ.

Phân tích kỹ thuật:

  • Sau xu hướng sideway trong tuần vừa qua thì giá ngô đã có sự chuyển biến khi xuất hiện các thanh nến quét 2 đầu của mặt hàng này.
  • Nhìn chung xu hướng chính ngắn hạn cũng như dài hạn đều là xu hướng giảm sâu. Cùng với sự tăng dần khi chỉ báo MACD histogram đang tăng với lực lớn.
  • Hiện giá đã phá vỡ qua được mức hỗ trợ mạnh trong thời gian vừa qua và hiện đang nằm bên dưới của các đường MA.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng ngô tháng 9 (Mã sản phẩm: ZCEU23)

Entry: 476 –  478

STP: 485

TP: 460

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.