CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[18/08/2023] – NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Ngô kỳ hạn đang cố gắng kéo dài thời gian mua hời vào thứ Tư, với giá kỳ hạn cao hơn vào giữa trưa. Các hợp đồng cao hơn từ 2 đến 4 ½ xu trong các tháng trước, dẫn đầu là tháng 12.
  • Báo cáo Doanh số Xuất khẩu của USDA chỉ ra tổng cộng 233.471 tấn ngô được bán cho lô hàng ngày 23/22 trong tuần 10/8.
  • Đó là mức cao nhất trong 3 tuần và lớn hơn 55,2% so với tuần trước. Lượng đặt trước cây trồng mới đạt 704.694 tấn trong tuần đó, giảm 7,1% so với tuần trước. Tổng doanh số kỳ hạn vẫn đang giảm 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế đã nâng sản lượng ngô thế giới thêm 1 triệu tấn từ con số tháng 7 lên 1,221 tỷ tấn. Tổng dự trữ ngô thế giới trong ngày 23/24 tăng 6 triệu tấn lên 288 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

  • Sau chuỗi ngày đi ngang trong biên độ hẹp thì hiện giá ngô đã phá qua khỏi mức kháng cự và tăng trở lại.
  • Đối với giá cũng đã phá qua các đường kháng cự động MA và đang có xu hướng hồi lại gần đường MA tạo ra mức hỗ trợ cứng.
Khuyến nghị:
Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 9 (Mã sản phẩm: ZCEU23)
  • Entry: 473
  • STP: 468
  • TP: 483