CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[27/04/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG

Tin tức thị trường:

Trước báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần, giao dịch dự kiến ​​có khoảng 75.000 tấn đến 500.000 tấn đậu nành đã được đặt trước. Doanh số bán đậu vụ mới ước tính dưới 150.000 tấn.

Anec dự kiến ​​xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ đạt 14,7 triệu tấn trong tháng 4, thấp hơn ước tính 15,15 triệu tấn trước đó của họ. Anec kỳ vọng 1,9 triệu tấn bột đậu tương xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc dự định nâng sản lượng ngũ cốc trong nước lên 88% nhu cầu vào năm 2032 – ảnh hưởng đến gạo, lúa mì, ngô và đậu tương. Hiện Trung Quốc sản xuất 82% nhu cầu ngũ cốc trong nước, phần còn lại dựa vào nhập khẩu.

Phân tích kỹ thuật:

Về xu hướng ngày của mặt hàng đậu tương vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh nằm cách xa các đường kháng cự động MA.

Khối lượng dao dịch ở khung ngày vẫn chưa giảm so với đợt giảm đầu cùng với chỉ báo MACD cho thấy lực bán ở khung ngày vẫn còn tăng mạnh.

Dự kiến giá sẽ vẫn tiếp tục giảm đến gần ngưỡng hỗ trợ 1,38x.

Khuyến nghị:

Tiếp tục bán xuống đối với mặt hàng đậu tương tháng 7 (Mã sản phẩm: ZSEN23)

Entry: 1,416 – 1,418

STP: 1,422

TP: 1,406 – 1,400