CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Các giải pháp để phát triển công cụ phái sinh ở Việt Nam hiện nay mà bạn nên biết ( 05/04/2023)

– Đối với Chính phủ

Ngành dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan tới các biến động chính trị, thị trường cùng chính sách xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái,…. Chính vì vậy, chính sách quản lý của Nhà nước cần được xây dựng đầy đủ để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp dầu khí có thể hoạt động cũng như điều hành khai thác, sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả theo định hướng từ Chính phủ. Tương tự với đó, các doanh nghiệp mà chi phí sản xuất có sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp và giá xăng dầu thì việc quản lý rủi ro và áp dụng những công cụ phái sinh cũng rất quan trọng.

– Đối với lĩnh vực dầu khí

Việc áp dụng các công cụ phái sinh là một xu thế tất yếu của thế giới. Tuy nhiên, với sự hạn chế về hành lang pháp lý và một số nguyên nhân chủ quan như doanh nghiệp thiếu kiến thức, kinh nghiệm về ứng dụng công cụ phái sinh,…. Việc áp dụng những công cụ phái sinh cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí vẫn chưa được thực hiện hiệu quả. Chính vì vậy, cần thực hiện việc nâng cao nhận thức và liên tục cập nhật kiến thức về các công cụ phái sinh để phát huy hết hiệu quả của nó. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực như:

Vốn kinh doanh: cần có vốn kinh doanh ổn định bởi các giao dịch trên thị trường phái sinh thường có giá trị lớn và thời gian dài, nhiều hợp đồng phái sinh còn yêu cầu ký quỹ.

Nhân lực: để có thể tiến hành giao dịch với các đối tác trong nước và quốc tế thì nhận lực doanh nghiệp cần có nghiệp vụ chuyên môn cao, được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, giàu kinh nghiệm, có thể ứng phó kịp thời với sự thay đổi thị trường, áp dụng các công cụ phái sinh đúng thời điểm và có hiệu quả.

Kỹ năng quản lý: các cấp quản lý trong doanh nghiệp cũng cần nâng cao nghiệp vụ quản lý nhằm tránh sai sót trong quản lý các thương vụ giao dịch lớn hay trong thời điểm khó khăn, có nhiều biến động.
Nghiệp vụ phân tích và dự báo: doanh nghiệp cần nâng cao khả năng phân tích và dự báo để áp dụng nghiệp vụ phái sinh có hiệu quả cao nhất.

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây