CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa là những yếu tố nào ? (04/04/2023)

 
Không giống như các thị trường đầu tư khác, ví dụ cụ thể như ngoại hối, nơi mà giá trị của một đồng tiền có mối liên hệ chặt chẽ với hiệu suất của khu vực kinh tế sử dụng nó. Thị trường hàng hóa phái sinh này bị ảnh hưởng chủ yếu bởi cung cầu. Đây là những điều các chủ thể cần biết để theo dõi các yếu tố quan trọng quyết định đến cung và cầu trong thị trường hàng hóa này.
 
– Thiên tai:
Thiên tai được đánh giá chính là yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất để thị trường hàng hóa này, vì một tác động nhỏ của thời tiết như bão, hạn hán, ngập lục,… cũng có thể làm mất mùa và tác động đến sản phẩm gây biến động mạnh trên thị trường hàng hóa.
 
– Các sự kiện chính trị:
Các lực lượng địa chính trị có tác động trực đến ngành hàng hóa, và tác động này có thể được coi là rủi ro và cũng là cơ hội. Ngoại quốc tế, chia rẽ dân sự và biến động tỷ giá có thể làm gia tăng đáng kể biến động trên thị trường hàng hóa.
 
– Giá trị của đồng bạc xanh:
Vì hàng hóa được định giá bằng đồng Dollar Mỹ, nên các biến động ảnh hưởng đến đồng USD cũng sẽ có tác động trực tiếp đến giá cả của hàng hóa cụ thể như dầu mỏ, khí đốt, nông sản, cà phê,….
Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây