CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Phân tích giá thị trường khô đậu tương tháng 3 (20/12)

Khô đậu tương đang ở vùng lưỡng lự sideway chưa rõ ràng xu hướng

Tính hình thịt heo vẫn đang rất đắt đỏ và vẫn đang tăng giá làm tác động tiêu cực đến khô đậu vì giá heo tăng là do heo vẫn đang rất ít và khan hiếm mà khô đậu chủ  yếu là cho heo ăn, chính vì vậy mà khô đậu đang thừa cung và không có nguồn tiêu thụ. Nhưng tin tích cực là giá đậu tương đang tăng cũng kéo khô giữ giá lại phần nào. Chính vì 2 tin cơ bản trên mà khô đậu tương đang lưỡng lự sideway chưa tăng được như “ hai người anh em cũng họ “ là dầu đậu tương và đậu tượng.

Phiên 18/12 đã chạm fibo 61.8 giá 307 và đã rơi lại vẫn chưa thể vượt qua được vùng này 

khả năng khô sẽ tiếp tục giảm về lại 300 để test vùng này

NĐT có thể canh có nên xanh 1D rút chân ở vùng 300 có thể buy lại và đặt stoploss ở dưới cây nến đó.

Chúc nhà đầu tư thành công!
Quốc Phạm