CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ KỂ TỪ NGÀY 07/04/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV ngày 07/04/2023.

Quý Khách hàng lưu ý việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ ngày 07/04/2023:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 06/04/2023.
  • Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 07/04/2023.

Thông tin chi tiết quyết định:

 

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.