CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 16/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 16/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 1,973 USD
2 Bạch kim Kim loại NYMEX 4,070 USD
3 Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICE EU 8,340 USD
4 Dầu thô Brent mini Năng lượng ICE EU 6,578 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 16/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 284QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 16.03.2023

 

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.