CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Nông Sản Ngày 24.03.2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn Nông sản áp dụng từ phiên giao dịch ngày 24/03/2023.

I. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

      

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.